Taisyklės ir sąlygos

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Paskutiniai atnaujinimai: 2023.02.28.

Ši svetainė („Internetinė parduotuvė“) priklauso ir yra valdoma UAB Vision Technologies (304892261), registruota Vilniuje, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 („mes, mūsų“ ir „Pardavėjas“).

Šios sąlygos ir taisyklės („Sąlygos“) sudaro teisiškai įpareigojantį sutikimą („Susitarimą“) tarp jūsų („Vartotojo“ ir/arba „Kliento“) ir mūsų, kuris apibrėžia jūsų prieigą ir naudojimąsi Internetine parduotuve bei teisinius santykius, kurie iškyla įsigijus mūsų Prekių ar paslaugų („Prekė, Prekės“) iš Internetinės parduotuvės. Dėl to, naudojantis mūsų internetine parduotuve, šios sąlygos bus automatiškai taikomos ir jums. Turėtumėte įsitikinti, kad nuodugniai jas perskaitėte prieš naudojantis mūsų Internetine parduotuve. Jūsų naudojimasis ir prieiga prie bet kurio puslapio ar Internetinės parduotuvės dalies reiškia, kad jūs sutinkate su visomis Sąlygomis, įskaitant Privatumo politiką.

Jei nesutinkate su mūsų Sąlygomis, negalite įeiti ir naudotis mūsų Internetine parduotuve.

Rekomenduojame atsispausdinti arba išsaugoti šias Sąlygas. Naujausią šių sąlygų versiją visada rasite mūsų Internetinėje parduotuvėje.

Asmenys, kurie nėra užsiregsitravę mūsų Internetinėje parduotuvėje, galės peržiūrėti ir turės prieigą tik prie dalies esamų funkcijų, bet galės naudotis tam tikromis paslaugomis. Tokie asmenys privalo sutikti su Naudojimosi Sąlygomis ir kitomis sąlygomis, toliau išdėstytomis Internetinėje parduotuvėje arba galiojančiuose įstatymuose.

 

Šias Sąlygos sudaro žemiau esantys punktai:

Naudojimosi sąlygos

Prekių ir paslaugų kainos

Pardavimo sutarties pabaiga ir užsakymo vykdymas

Mokėjimas

Produktų matavimasis

Pristatymas

Akinių draudimas

Teisė atsisakyti, grąžinimai ir keitimai 

Skundai ir garantija

Dovanų kortelė

Intelektinės nuosavybės teisės

Reglamentuojantys teisės aktai ir ginčų sprendimas

Klientų aptarnavimas ir kontaktai

 

 

1. NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1.1. Naudojimasis Internetine parduotuve ir registracija (paskyros kūrimas) yra nemokami.

1.2. Privalote pateikti tikslią, pilną ir naujausią informaciją, kuri reikalinga registracijos procesui, ir atnaujinti ją pasikeitus. Detali informacija apie informacijos, kurią privalote suteikti, rūšis, yra Privatumo politikoje.

1.3. Galite užregistruoti paskyrą naudodamiesi savo el. paštu ir slaptažodžiu arba socialinių tinklų platforma, pavyzdžiui, „Facebook“ arba „Google“.

1.4. Negalite priskirti, atskleisti arba kitaip perduoti savo paskyros bet kokiai trečiajai šaliai. Turite užtikrinti saugų prisijungimo duomenų laikymą ir iškart mums pranešti tuo atveju, jeigu turite įtarimų, kad pametėte savo prisijungimo duomenis arba jie buvo pavogti arba kitaip panaudoti arba gali būti nederamai panaudoti trečiųjų šalių. Visi veiksmai, įvykdyti naudojant Kliento identifikacinius kodus, bus laikomi Kliento veiksmais, ir Klientas yra atsakingas už bet kokius rezultatus, sąlygotus paskyroje atliktų veiksmų.

1.5. Vos tik kilus įtarimui, kad bet kuri iš Sąlygų buvo pažeista, pasiliekame teisę atšaukti arba sustabdyti jūsų paskyros veikimą tol, kol vyksta tyrimas.

1.6. Internetinės parduotuvės prieiga ir naudojimas, įskaitant puslapių peržiūrą, komunikaciją su mumis, informacijos apie produktus pasirinkimą ir pirkimų vykdymą Internetinėje parduotuvėje, turi būti skirtas tik asmeniniams tikslams, kurie niekaip negali būti susiję su bet kokia prekyba, verslu arba profesine veikla.

1.7. Pasiliekame teisę keisti ir redaguoti Sąlygas bet kuriuo metu ir už reguliarią Sąlygų peržiūrą esate atsakingi jūs. Datą, kada buvo padaryti paskutiniai pakeitimai, rasite šių Sąlygų pradžioje. Galite nesutikti su pokyčiais ir nutraukti Susitarimą pašalindami savo registraciją iš mūsų Internetinės parduotuvės iškart ir nesinaudodami arba neprieidami prie mūsų Internetinės parduotuvės. Tuo atveju, ankstesnis Susitarimas su bet kuriomis ankstesnėmis Sąlygų versijomis liks galioti ir bus vykdytinas kilus bet kokiam ginčui tarp jūsų ir mūsų. Ir toliau prieidami arba naudodamiesi mūsų svetaine, sutinkate būti įpareigoti peržiūrėto Susitarimo.

 

2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS

2.1. Prekės kaina rodoma prekės puslapyje; į ją įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, taikomas Lietuvos Respublikoje pirkimo metu.

2.2. Pristatymo kaina priklauso nuo pristatymo metodo, kurį pasirenka Klientas prieš atlikdamas mokėjimą, ir yra pridedama prie visos sumos. Pristatymo metodas pasirenkamas, o jo kaina suskaičiuojama prekių krepšelio skiltyje.

2.3. Prekių Internetinėje parduotuvėje pasirinkimas, kainos ir nuolaidos gali skirtis nuo Prekių pasirinkimo, kainų ir nuolaidų įprastose Pardavėjo parduotuvėseSelection, prices and discounts of Products in Online shop may differ from selection, prices and discounts of Products in regular Sellers’s retail shops.

2.4. Internetinė parduotuvė gali pakeisti Prekių Internetinėje parduotuvėje kainas bet kurio metu.

  

3. PARVADIMO SUTARTIES PABAIGA IR UŽSAKYMO VYKDYMAS 

3.1. Pardavimo kontraktas tarp jūsų ir Pardavėjo yra baigtas, kai Klientas apdoroja prekių krepšelį, įrašo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, išnagrinėja šias Sąlygas ir paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis galioja, kol viskas, ką ji įpareigoja, yra įgyvendinta. Jei Klientas dalinai arba visiškai nesutinka su šiomis Sąlygomis, jam draudžiama užsisakyti bet kokią Prekę.

3.2. Pasirinkus prekę, Klientas prideda savo pasirinkimą į prekių krepšelį paspaudžiant mygtuką „Pridėtį į krepšelį“.

3.3. Prieš įvykdant mokėjimą, galima pakeisti Prekių kiekį arba pašalinti jas iš krepšelio.

3.4. Norint užsisakyti, būtina suteikti prašomą informaciją, pasirinkti mokėjimo būdą ir paspausti mygtuką „Mokėti“.

3.5. Užsakymas laikomas vykdomu, kai vykdomas „Mokėti“, Pardavėjas gauna mokėjimą; Klientas bus informuotas apie užsakymo patvirtinimą pateiktu el. paštu.

3.6. Jei užsakytos Prekės nėra, Pardavėjas atšauks užsakymą. Užsakymas gali būti atšauktas visiškai arba dalinai. Klientas bus iškart informuotas apie atšaukimą ir turi nuspręsti, ar likusią užsakymo dalį pasilikti ar atšaukti.

3.7. Tuo atveju, jei užsakymas yra visiškai arba dalinai atšauktas, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjui tokią sumą pinigų, kuri atitinka atšauktos Prekės kainą.

 

4. MOKĖJIMAS

4.1. Klientas atlieka išankstinį mokėjimą, kuris sudaro 100% Prekių, įsigytų Internetinėje parduotuvėje, vertės, įskaitant ir matavimosi galimybę, aprašytą 5 skirsnyje.

4.2. Užsakymas gali būti apmokėtas mokėjimo kortele arba mokėjimo sistemomis, nurodytomis Internetinėje parduotuvėje.

4.3. Mokėjimai atliekami mokėjimo būdais, suteikiamais trečiųjų šalių – mūsų partnerių, kurie garantuoja saugius ir patikimus pervedimus. Pardavėjas negauna informacijos apie Kliento banką ar kreditinę kortelę.

4.4. Kai užsakymas yra patvirtintas ir pilnai apmokėtas, Klientas gauna tai patvirtinantį el. laišką su važtaraščiu.

 

5. PREKIŲ MATAVIMAS

5.1. Klientas turi galimybę per 7 dienas pasimatuoti šių kategorijų prekes: akinių rėmelius ir akinius nuo saulės.

5.2. Kai Klientas pasinaudoja Prekės pasimatavimo galimybe, turi būti atliktas išankstinis mokėjimas, sudarantis 15% prekės vertės.

5.3. Per 10 (dešimt) dienų nuo Prekės, apibrėžtos skirsnyje 5.1, matavimosi termino pradžios, Klientas turi grąžinti Prekę Pardavėjui tokios pačios būklės ir originalioje, nesugandintoje pakuotėje, kokioje jis buvo gautas. Prekė neturi turėti jokių trūkumų ar pažeidimų, kurie sumažina Prekės vertę arba padaro ją netinkamą tolesniam naudojimui.

5.4. Pardavėjas grąžina šių Sąlygų skirsnyje 5.2 apibrėžtą sumą Klientui per 14 (keturiolika) dienų, jei Klientas grąžino Prekę tokios būklės, kokia aprašyta šių sąlygų skirsnyje 5.3.

5.5. Jei matavimosi laikotarpis baigiasi, tačiau bent vienas rėmelis ar rėmeliai nebuvo išsiųsti paštu, arba rėmeliai grąžinami sugadinti ir neatitinka 5.3 punkto, Pardavėjas gali nuskaičiuoti pilną sumą nuo Kliento kreditinės kortelės arba išrašyti sąskaitą faktūrą (kuri bus išsiųsta kliento registruotu el. Paštu) už kiekvieną trūkstamą ar sugadintą akinių rėmelį ar aikinius nuo saulės.

5.6. Tuo atveju, kai klientas neatsiskaito pilnos sumos per 10 (dešimt) dienų, kaip aprašyta 5.5 punkte, Pardavėjas turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę, kad atliktų išieškojimo veiksmus.

 

6. PRISTATYMAS

6.1. Internetinė parduotuvė pristato prekes Lietuvos teritorijoje.

6.2. Prekės Klientui pristatomos nemokamai, perkant už 35 Eur ir daugiau.

6.3. Pardavėjas turi išsiųsti užsakytas ir apmokėtas Prekes per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

 

7. PAPILDOMA GARANTIJA

7.1. Pateikdamas akinių užsakymą, pirkėjas turi galimybę įsigyti papildomą akinių garantiją („Papildoma garantija“). Papildomą garantiją galima įsigyti tik kartu su akinių pirkimu.

7.2. Papildoma garantija gali būti naudojama bet kurioje prekybininko mažmeninės prekybos parduotuvėje, nurodytoje prekybininko svetainėje www.smartvision.lt.

7.3. Papildoma garantija gali būti gauta tik tais atvejais, kai Pirkėjas dėl savo netyčinių veiksmų visiškai ar iš dalies sugadino akinius.

7.4. Papildoma garantija apima rėmelio ir lęšių pažeidimus ir apima:

 • Nemokamą akių patikrinimą;
 • Nemokamą optinių akinių remontą, jei remontas gali būti atliktas ir jei jam netaikoma gamintojo garantija;
 • -70% naujiems lęšiams nuo bazinės kainos, jei receptas nepasikeitė;
 • -70% naujam rėmeliui nuo bazinės kainos, jei ankstesnio rėmelio negalima taisyti;
 • Nemokamą akinių gamybą.

7.5. Papildoma garantija neapima atvejų, kai:

 • Akiniai buvo pavogti arba pamesti;
 • Akiniai nebuvo prižiūrimi ir/ar naudojami pagal akinių naudojimo instrukciją arba buvo naudojami su netinkamais priedais;
 • Akinius prižiūrėjo ir (arba) taisė kiti paslaugų teikėjai, o ne įgaliotasis „Smart Vision“ aptarnavimo centras.

7.6. Papildomos garantijos kaina yra 10% nuo akinių pirkimo kainos po nuolaidų.

7.7. Pardavėjas akinių aptarnavimo būdą (-us) ir variantus pasirenka savo nuožiūra, atsižvelgdamas į tinkamiausią sprendimą ir atitinkamus išteklius. Naujų akinių gamyba taikoma tik tais atvejais, kai nėra galimybės akinių taisyti. Neoriginalios dalys gali būti naudojamos akinių remontui, jei nėra gamintojo dalių. Jeigu akinių taisyti nepavyksta ir/ar remonto išlaidos viršija pradinę akinių įsigijimo kainą ir/arba remonto dalių nebelieka dėl prekės amžiaus ar akinių gamintojo nutraukimo, siūlome Pirkėjui skirtingi rėmeliai ir vienodos kokybės ir vertės lęšiai. Savo nuožiūra galime reikalauti, kad Pirkėjas sugadintus akinius grąžintų į nurodytą vietą.

7.8. Papildomos garantijos vykdymo laikas gali skirtis priklausomai nuo akinių gamintojo ir praneštos žalos sudėtingumo. Stengsimės paslaugą suteikti per protingą terminą, iš anksto informuodami apie apytikslį Draudimo laiką. Remonto laikas gali būti pratęstas suderinus su Pirkėju.

7.9. Papildoma garantija galioja 1 (vienerius) metus.

7.10. Norint gauti Papildomą garantiją, būtina pateikti akinių užsakymo numerį.

7.11. Papildoma garantija kitiems asmenims neperleidžiama ir taikoma tik užsakymui, kurį Pirkėjas apmokėjo kartu su apmokėjimu už Papildomą garantiją.

 

8. PRAŠYMO TEIKIMAS, GRĄŽINIMAI IR KEITIMAI

8.1. Klientas turi teisę pateikti prašymą užsakymo grąžinimui, esant lęšių arba rėmelio gamybiniam defektui, per 30 dienų nuo užsakymo gavimo, pateikdamas užsakymo grąžinimo prašymą Pardavėjui, kuris gali būti parsisiųstas ir yra parašytas (kaip laiškas arba skaitmeniniu būdu pasirašytas dokumentas) arba pateiktas bet kokiu kitu formatu, kuris gali būti paverstas rašytiniu. Prašymas gali būti išsiųstas paštu, el. paštu.

8.2. Pardavėjas patvirtins apie prašymo užsakymui grąžinti gavimą išsiųsdamas pranešimą Klientui.

8.3. Klientas turi grąžinti Prekę per 5 kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo. Prašymo terminas skaičiuojamas nuo tos datos, kai Klientas arba nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus pervežėją, gauna užsakymą. Jei užsakymą sudaro daugiau nei vienas siuntinys, grąžinimo terminas turi būti pradėtas skaičiuoti nuo tada, kai paskutinis siuntinys pasiekia Pardavėją.

8.4. Tuo atveju, jei Klientas atsisako užsakymo pagal atsisakymo teisę, apibrėžtą šių Sąlygų skirsnyje 7.1, Klientas yra atsakingas už Prekės grąžinimą Pardavėjui tokios pačios būklės ir originalioje, nesugadintoje pakuotėje, kokioje buvo gautas užsakymas. Prekė neturi turėti jokių trūkumų ar pažeidimų, kurie sumažintų Prekės vertę arba padarytų ją netinkamą tolesniam naudojimui.

8.5. Kai Klientas atsisako užsakymo pagal atsisakymo teises, pažymėtas šių Sąlygų skirsnyje 7.1, Pardavėjas grąžina Kliento sumokėtą sumą, pervesdamas ją į Kliento banko sąskaitą per 14 dienų nuo to, kai buvo įvykdytos šios sąlygos:

8.5.1. Pardavėjas gavo ir sutiko su atsisakymu, kurį pateikė Klientas.

8.5.2. Klientas grąžino Prekę, kurios būklė ir originali pakuotė atitinka šių Sąlygų 7.5 skirsnyje apibrėžtas sąlygas.

8.5.3. Tarp abiejų šalių nėra jokių konfliktų.

8.6. Pardavėjas turi teisę sulaikyti pinigų grąžinimą iki tol, kol Klientas negrąžina Prekės jos originalioje pakuotėje arba pateikia įrodymus, kad grąžinimas Pardavėjui buvo atliktas.

8.7. Pasinaudodamas teise atsisakyti, Klientas turi padengti visas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Prekės ir jos originalios pakuotės grąžinimu. Prekės ir jos originalios pakuotės grąžinimo išlaidas padengia Klientas.

8.8. Tuo atveju, jei Klientas nori pakeisti, iškeisti arba sutaisyti Prekę, Klientas turi užpildyti grąžinimo paraišką, pridėtą prie siuntinio. Keitimo atveju, Klientas prisiima visas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Prekės grąžinimu, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinta Prekė neatitinka tos, kuri buvo užsakyta.

  

9. SKUNDAI IR GARANTIJA

9.1. Pardavėjas yra atsakingas už Prekės kokybę ir defektus per 2 metus nuo pristatymo Klientui.

9.2. Jei Klientas pastebi Prekės nekokybiškumą arba defektus, jis privalo iškart apie tai informuoti Pardavėją ir ne vėliau nei per 2 mėnesius išsiųsti aktualią informaciją el. paštu e-mail [email protected] arba paštu adresu Vilnius, Mokslininkų g. 6A, LT-08412.

9.3. Jei Prekė yra nekokybiška arba lūžusi, pirmiausiai, Klientas turi teisę paprašyti Pardavėjo nemokamai ištaisyti Prekės trūkumus pagal sutarties nuostatas arba nemokamai pakeisti į Prekę, kuri atitinka sutarties nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai tai nepraktiška arba neadekvatu. Klientas turi teisę paprašyti nuolaidos arba atsisakyti pasiūlymo ir gauti pilną pinigų grąžinimą, jei:

9.3.1. Pardavėjas negali pataisyti arba pakeisti Prekės;

9.3.1. Prekės pakeitimas arba taisymas buvo nesėkmingas;

9.3.3. Pardavėjas negali pataisyti defekto per protingą laikotarpį.

9.4. Grąžinant netinkamą Prekę, Klientas atgaus visą sumą, sumokėtą už Prekę, įskaitant ir pristatymo mokesčius, jei tokių buvo, bankiniu pavedimu į Kliento pasirinktą sąskaitą per 30 dienų nuo prekės grąžinimo, jei visos sąlygos yra įvykdytos:

9.4.1. Pardavėjas gavo ir sutiko su Kliento prašymu dėl Prekės netinkamumo;

9.4.2. Klientas grąžino Prekę ir jos originalią pakuotę ir grąžintos Prekės būklė atitinka reikalavimus, apibrėžtus šių Sąlygų skirsnyje 7.5;

9.4.3. Tarp abiejų šalių nėra jokių konfliktų.

9.5. Pardavėjas turi teisę sulaikyti pinigų grąžinimą iki tol, kol Klientas negrąžina Prekės jos originalioje pakuotėje arba pateikia įrodymus, kad grąžinimas Pardavėjui buvo atliktas.

9.6. Per pirmąjį mėnesį nuo Prekių pristatymo Klientui, Pardavėjas turi apmokėti Prekių taisymo ar keitimo išlaidas. Per vėlesnį garantinį laikotarpį, Pardavėjas apmokės tiesiogiai susijusias išlaidas tik tuo atveju, jei reikalavimas yra pagrįstas. Prekės nekokybiškumo arba lūžimo atveju, Pardavėjas nepadengs jokių išlaidų ir neprisiims atsakomybės dėl šių trūkumų, jei:

9.6.1. Prekės būklė suprastėjo arba Prekė sulūžo dėl Kliento kaltės;

9.6.2. Defektai atsirado dėl netinkamo Prekės naudojimo, įskaitant prastą Prekės priežiūrą;

9.6.3. Prekės būklė pasikeitė esant normaliam jos naudojimui;

9.6.4. Yra dokumento, kuris patvirtina, kad pirkinys nebuvo pateiktas, kopija.

9.7. Prekės naudojimo isntrukcija yra pridedama prie kiekvienos Prekės. Defektai, atsiradę dėl to, kad nebuvo laikomasi šių instrukcijų, nėra laikomi garantiniu atveju.

9.8. Jei Prekė lūžo arba buvo stipriai apgadinta dėl Kliento aplaidumo arba prastos priežiūros, grąžinimas ir nemokamas taisymas nėra įmanomi net jei garantinis laikotarpis dar nesibaigė.

9.9. Prekės natūralus nusidėvėjimas nėra garantinis atvejis. Aplinkos veiksniai gali sąlygoti rėmelio ryškumo sumažėjimą, įbrėžimus ant lęšių, kurie nėra laikomi gamybos defektais.

9.10. Akinių be rėmelių ir su virvelėmis konstrukcijose lęšiai dažniausiai yra sutvirtinimo dalis, todėl Klientas privalo būti itin atsargus su šiais akinių tipais. Dūžiai ir įtrūkimai, atsiradę dėl Kliento aplaidumo, nėra laikomi garantiniais atvejais.

 

10. DOVANŲ KORTELĖ

10.1. Norėdami įsigyti Dovanų kortelę, apsilankykite „Smart Vision“ parduotuvėje arba www.smartvision.lt. Pridėkite dovanų kortelę į savo prekių krepšelį ir pasirinkite sumą, kurią norėtumėte įdėti į kortelę. Apmokėjimą atlikite kaip įprastai.

10.2. Jei perkate dovanų kortelę kaip dovaną, prašome atidžiai patikrinti pristatymo el. paštą, kurį įrašėte – tai yra jūsų atsakomybė ir mes neatsakome už tai, kad kitas asmuo panaudos dovanų kortelę, jei buvo neteisingai įrašytas gavėjo el. pašto adresas. Taip pat neatsakome už jokias dovanų korteles, kurios po pristatymo buvo pamestos arba panaudotos kito asmens nei gavėjas, kurį nurodėte.

10.3. Nesame atsakingi už pavogtas ar pamestas Dovanų korteles. Įsitikinkite, kad gavėjas gavo savo dovanų kortelę, kadangi gavėjo atsakomybė yra užtikrinti, kad Dovanų kortelė yra saugi.

10.4. Dovanų kortelės galioja 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos ir gali būti panaudotos vienam pirkiniui.

10.5. Dovanų kortelės negali būti grąžintos, iškeistos į pinigus ir už jas negali būti grąžinti pinigai.

10.6. Dovanų kortelė gali būti panaudota „Smart Vision“ internetinėje parduotuvėje www.smartvision.lt ir mūsų parduotuvėse (visų parduotuvių sąrašas yra Kontaktų skilteje) pateikiant kortelę prieš mokėjimą.

10.7. Dovanų kortelė gali būti panaudota pilnam arba daliniam apmokėjimui už prekes „Smart Vision“ svetainėje arba fizinėje parduotuvėje.

10.8. Jei jūsų pirkinio vertė yra mažesnė nei Dovanų kortelės vertė, mes nekompensuojame skirtumo. Jei jūsų užsakymas viršija Dovanų kortelės vertą, likutį turi padengti pirkėjas mokėjimo metu pasirinkęs kitą mokėjimo būdą.

10.9. Dovanų kortelės negali būti naudojamos su kitais pasiūlymų ar nuolaidų kodais.

10.10. Dovanų kortelės taisyklės:

10.10.1. Jos negalima naudoti įsigyti kitai dovanų kortelei.

10.10.2. Kai grąžinate arba atšaukiate „Smart Vision“ užsakymą, o pilnam mokėjimui buvo panaudota Dovanų kortelė, jūsų pinigų grąžinimas bus atliktas kitos Dovanų kortelės pavidalu (t.y., mes negrąžinsime jums pinigų esant tokioms aplinkybėms). Neįmanomi jokie pinigų grąžinimai grąžintiems arba atšauktiems užsakymams, apmokėtiems su Dovanų kortele.

10.10.3. Dovanų korteles išduoda „Smart Vision“.

 

11. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Šios Sąlygos yra reglamentuojamos Lietuvos teisės aktų nepažeidžiant privalomų vartotojo apsaugos nuostatų taikymo.

11.2.  Įvykus ginčui tarp Vartotojo ir Internetinės parduotuvės, kilusiam dėl Susitarimo nuostatų arba dėl prekės defektų, Vartotojas turi teisę pateikti skundą Internetinei parduotuvei. Skundas turi būti bet kokios rašytinės formos (arba el. paštu) ir jame privalo būti Vartotojo vardas, kontaktinė informacija, skundo data, prekės trūkumo aprašymas ir pageidaujamas sprendimas. Atsakysime bet kuria rašytine forma, įskaitant el. paštą, per 15 dienų.

11.3. Jei Vartotojas ir Internetinė parduotuvė negali išspręsti konflikto, Vartotojas turi teisę pateikti skundą Lietuvos vartotojų teisių apsaugos centrui (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba).

11.4. Jei šalys nesutinka su Lietuvos vartotojų teisių apsaugos centro išvada, jos turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Teismui, kur ginčas bus išspręstas laikantis Lietuvos įstatymų.

11.5. Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija siūlo platformą alternatyviam ginčų sprendimui be teismo įsikišimo, pasiekiamą puslapyje  http://ec.europa.eu/odr.

11.6. Tuo atveju, jei įsipareigojimai nėra vykdomi arba vykdomi netinkamai, Klientas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus pateikti skolų išieškojimo įmonei apdorojimui, skolos surinkimui ir, galimai, duomenų įvedimui į viešas duomenų bazes.

 

12. INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

12.1. Internetinės parduotuvės turinys, įskaitant, bet neapsirobojant nuotraukomis, video medžiaga, meniu, puslapiais, grafiniais elementais, spalvomis, įrankiais, dizainu, metodais, funkcijomis ir programine įranga, padedančia Internetinei parduotuvei vykdyti savo veiklą, yra saugomas autorių teisių ir kitų mūsų intelektinės nuosavybės teisių ir atitinkamų teisių turėtojų. Turinio reprodukcija, visiškai ar iš dalies ir bet kokia forma, yra draudžiama.

12.2. Vartotojams leidžiama tik peržiūrėti Internetinę parduotuvę ir jos turinį. Vartotojai gali vykdyti laikinus reprodukcijos veiksmus tik asmeniniams tikslams, jei jie yra laikini arba netyčiniai arba būtini norint peržiūrėti Internetinę parduotuvę ir jos turinį. Atkreipkite dėmesį, kad darbų, esančių Internetinėje parduotuvėje, autoriai turi teisę kreiptis dėl savo darbų autorystės ir prieštarauti bet kokiam darbų pakeitimui ar kitai modifikacijai, įskaitant darbų sugadinimą, galintį pakenkti jų garbei ir reputacijai.

12.3. Visi prekės ženklai, apibūdinantys parduodamas prekes Internetinėje parduotuvėje, yra registruoti prekių ženklai, priklausantys atitinkamiems savininkams ir naudojami Internetinės parduotuvės Prekių aprašymui ir reklamai. Bet kuris neteisėtas arba neleistinas šių prekės ženklų naudojimas yra draudžiamas ir gali užtraukti rimtą teisinę atsakomybę.

12.4. Prašome susisiekti su mumis žemiau esančiu el. pašto adresu, jei jus domina nuorodų į Internetinės parduotuvės turinį kėlimas į viešai prieinamas svetaines: [email protected]

 

13. SĄLYGŲ PERŽIŪRA

13.1. Pardavėjas pasilieka teisę peržiūrėti ir pakeisti šias Sąlygas bet kuriuo metu, ypač dėl taikomų įstatymų ir teisės aktų pakeitimų. Jei, mūsų nuomone, pokytis Sąlygose yra materialus, Pardavėjas praneš Vartotojui apie šiuos pokyčius per vieną (1) kalendorinį mėnesį iki tol, kol pokyčiai įsigalios. Kiti pakeitimai visada prieinami Internetinėje parduotuvėje ir jūs esate atsakingas už reguliarų šių Sąlygų peržiūrėjimą. Jei nesutinkate su peržiūrėtomis Sąlygomis, galite nutraukti šį Susitarimą ir ištrinti savo paskyrą išsiųsdami pranešimą Pardavėjui per vieną (1) kalendorinį mėnesį iki Susitarimo nutraukimo. Šiuo atveju, jūsų sutikimas su ankstesnėmis Sąlygomis liks galioti ir bus taikomas bet kokiam ginčui tarp jūsų ir mūsų. Tęsdami prieigą prie mūsų Internetinės parduotuvės po to, kai peržiūrėtos Sąlygos įsigalioja, jūs sutinkate įsipareigoti pagal naująją Salygų versiją.

13.2. Nepaisant anksčiau minėto, šių Sąlygų pokyčiai, kurie (i) yra palankesni Vartotojui; (ii) reikalaujami įstatymo; arba (iii) yra susiję su nauja paslauga; arba (iv) nesumažina Vartotojo teisių arba nepadidina Vartotojų atsakomybės įsigalioja iškart, jei taip nurodyta pranešime apie pakeitimus.

 

14. KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR KONTAKTAI

UAB Vision Technologies

Adresas: Ukmergės g. 369, Vilnius 12107

El. pašto adresas: [email protected]

Informacija: FaceBook

  Sekite musFacebook
  &
  Instagram